Műszaki vizsgálat

A gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat jogszabályi háttere:

  • 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
  • 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról.
  • 51/2013. (XI. 18.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról.

Vállalkozásunk vállalja a gázfogyasztó készülékek évenkénti gáz műszaki biztonságtechnikai és gazdaságossági üzemi vizsgálatát (tüzeléstechnikai mérés, hideg- és meleg üzemi vizsgálat), jegyzőkönyv készítéssel.